Tietosuojaseloste Hyllynrannan Hieronta

Arvostamme yksityisyyttäsi täällä Hyllynrannan Hieronnassa ja olemme sitoutuneita suojaamaan henkilötietojasi. Tämä tietosuojaseloste kertoo sinulle, miksi ja mitä tietoja keräämme, miten käsittelemme tietojasi sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi suhteen.

Tämä on Hyllynrannan Hieronnan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

Rekisterinpitäjä
Hyllynrannan Hieronta, Hyllynranta 65, 07190 Halkia, Pornainen
Y-tunnus 2085377-2

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Irina Kuulasvuo, irina@hyllynrannanhieronta.fi, p. 0400 601 625

 

Rekisterin nimi
Hyllynrannan Hieronnan asiakasrekisteri

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).
Kerättyjä tietoja käytetään ensisijaisesti hierontaan mahdollisesti vaikuttavan asiakkaan terveydentilan kartoittamiseen ja asiakkaan hoidon suunnitteluun. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on myös yhteydenpito asiakkaisiin (asiakkaiden informoiminen ja muistuttaminen Hyllynrannan Hieronnan palveluista).

 

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median palvelujen kautta ajanvarauksen tai tiedustelujen yhteydessä. Lisäksi asiakas täyttää esitietolomakkeen tullessaan ensimmäistä kertaa hoitoon.

 

Rekisterin tietosisältö
Esitietolomakkeella kerättäviä tietoja ovat: asiakkaan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, ammatti, harrastukset, mahdolliset sairaudet, hierontaan tulon syy ja kehon ongelma-alueet.

Sähköpostitse, puhelimitse ja sosiaalisen median kautta tulleissa yhteydenotoissa talteen jäävät asiakkaan nimi, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero.
Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellista. Asiakassuhteen päätyttyä lopullisesti tiedot poistetaan 1 vuoden sisällä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Hyllynrannan Hieronnan asiakasrekisteri on luottamuksellinen eikä tietoja luovuteta muille tahoille.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Paperidokumentit pidetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Tietoa evästeistä

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustossa. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle.

Käytämme tässä sivustossa Facebook liitännäistä (Like-painike). Kun vierailet sivuillamme, liitännäinen muodostaa yhteyden selaimen ja Facebook-palvelimen välillä. Facebook saa siis tiedon, että olet käynyt verkkosivustollamme IP-osoitteestasi. Jos klikkaat Facebookin ”Like” -painiketta, kun olet kirjautunut Facebook-tiliisi, voit linkittää sivusi sisällön Facebook-profiiliisi. Näin Facebook voi verrata sivustollamme vierailua käyttäjätunnuksesi kanssa. Hyllynrannan Hieronnalla ei ole tietoa lähetettyjen tietojen sisällöstä tai siitä, miten Facebook käyttää sitä. Lisätietoja on Facebookin tietosuojalausunnossa osoitteessa https://www.facebook.com/policy.php.

Jos et halua, että Facebook voi yhdistää vierailusi verkkosivustollamme Facebook-tiliisi, kirjaudu ulos Facebook-tilistäsi ennen vierailua verkkosivuillamme.

Jos haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksia.